Dala Biogas sluter kretsloppen

 

 


Hej! Jag heter Majros. Jag bor på en gård i Säter. Det är jag och mina kompisar
som ser till att du har mjölk, smör och ost på bordet. Nu ska vi se till att bussarna
i Dalarna får bränsle också!

Avfall är en resurs som kommit på villovägar.....Det slutna kretsloppet är naturens egen metod för att skapa en livskraftig miljö. Allt som faller utanför kretsloppet blir ett avfall som skapar problem; det kan gälla hushållens avfall men också koldioxid från transporter och industriell verksamhet. Produktion av biogas är därför ett utmärkt medel för att ta hand om avfall och knyta ihop kretsloppet i vår miljö.

I vårt projekt arbetar vi med 4 olika kretslopp:

 

- Energins kretslopp

- Näringsämnenas kretslopp

- Matens kretslopp

- Den lokala ekonomins kretslopp

 

Dalabiogas AB skall bygga den första bondeägda biogasanläggningen i Dalarna.
Anläggnignen skall försörja marknaden i regionen med fordonsbränsle.
Leveranserna beräknas komma igång i början av 2015.

 

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.